Day: February 16, 2021

ข่าวสาร

ล็อคดาวตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ หลังผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งสูง

ปทุมธานีผวา หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่พุ่งสูง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีมติถึงเรื่องการขยายเวลาปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม ซึ่งมีกำหนดการให้ปิดตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ รวมไปถึงอาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน รวมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาด หลังการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูง นอกจากนี้ในมติที่ประชุม ยังได้มีกำหนดให้ปิดพื้นที่ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสานที่กักกันในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังนี้ อาคารพาณิชย์โดยรอบตลาดพรพัฒน์ อาคารพาณิชย์โดยรอบพื้นที่ตลาดสุชาติ อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 17 อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 19 อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 21 อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 23 อาคารพาณิชย์โดยรอบ […]

Read More